Camí al 75è aniversàri (1975-1991) i el Centenari dels Gegants Nous (1991)

Aquí podrem observar diverses fotografies que van des des anys finals del Franquisme fins a l’estiu de 1991.
El fet mès destecat que va ocorrer durant aquesta època va ser la pujada dels Gegants Nous de la Patum per conmemorar el seu centenari (26 de Maig 1991)