Els origens del Santuari fins la Guerra Civil

Conjunt de fotografies i videos recollides de diversos llibres, publicacions i col·laboradors que van des del segle XIX fins a l’any 1936.